1 2 3

• بررسی بازار محصول تولیدی ( از قبیل میزان تولید ، تقاضا و امکان سنجی صادرات ).
• ارائه دانش فنی نوین و مناسب جهت تولید یک محصول و در صورت نیاز کمک به انتقال تکنولوژی از خارج از کشور .
• ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه امکان سنجی و تهیه طرحهای تولیدی فنی ومالی جهت اخذ مجوز تاسیس و وامهای صنعتی
• طراحی کارخانه وخط تولید.

اجرا و پیاده سازی طرحهای صنعتی

شرکت ویستا با توجه به گروه مهندسین مشاور و ریسمانکار مجرب خود ، توانایی اجرای کلیه طرحهای صنعتی را دارد.
شرح خدمات :
• اجرای طرح های صنعتی
• تهیه وارائه طرح اجرایی پروژه
• طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز طرح
• امکان واردات کلیه خطوط تولید مورد نیاز طرح

ارائه خدمات مهندسی درزمینه مهندسی مواد

• با توجه به تخصص مشاورین و اعضا شرکت فنی و مهندسی ویستا ومجوزهای فعالیت شرکت ، ¬شرکت فنی و مهندسی ویستا آماده ارائه خدمات زیر در حوزه مهندسی مواد می باشد.
• (انتخاب مواد جهت کاربردهای مختلف)
• بررسی علل خوردگی و ارائه راهکار جهت کاهش و یا ازبین بردن آن.
• مهندسی معکوس جهت تعیین فرآیند تولید قطعات و نوع مواد.
• طراحی خطوط شکل دهی مواد و آنالیز و شبیه سازی فرآیند با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته شبیه سازی.
• طراحی و تدوین دانش فنی تولید مواد مهندسی از قبیل کامپوزیتها ، بیومواد و ...
• بررسی علل تخریب قطعات.
• تدوین روشهای بررسی غیرمخرب (NDT) مواد و قطعات تولیدی طبق استاندارد.
• تدوین دستورالعملهای جوشکاری WPS )) طبق استانداردهای بین المللی
• بررسی و تعیین خواص فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی مواد توسط آزمایشهای استاندارد و با همکاری آزمایشگاههای معتبر مرکز پژوهش متالورژی رازی دارنده استاندارهای معتبر جهانی .
• پیش بینی عمر قطعات .
• ارائه روشهای مناسب جهت جوشکاری قطعات پلاستیکی و مشاوره جهت انتخاب روش مناسب وخرید تجهیزات مورد نیاز.
• ارائه خدمات مشاوره ای جهت ساخت قطعات فلزی ، پلاستیکی و سرامیکی .

ارائه خدمات نظارت و مشاوره فنی در اجرای طرحهای صنعتی

• بی شک انتخاب یک شرکت توانمند و بی طرف جهت نظارت درست بر اجرای یک طرح مهندسی می تواند تضمین کننده موفقیت اجرایی طرح باشد . دراین راستا شرکت فنی و مهندسی ویستا با استفاده از اساتید مجرب ودانش آموختگان دانشگاههای معتبر آمادگی ارائه خدمات زیر به صنعتگران محترم را دارد .
• کنترل پروژه های صنعتی با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته .
• نظارت بر نصب و راه اندازی خطوط تولید .
• کنترل فنی ومالی پیشرفت طرح.

مشاوره جهت راه اندازی و بهینه سازی سیستمهای کنترل کیفیت

امروزه جهت تولید محصولات با کیفیت عالی وقیمت کمتر ( توسط کاهش ضایعات ،جلوگیری از دوباره کاری و...) طراحی و ایجاد سیستمهای تضمین کیفیت از ضروریات یک واحد تولیدی می باشد . در این میان هدف شناخت نقاط کلیدی در تولید محصول ، آموزش پرسنل جهت ایجاد دیدگاه خود کنترلی ، تهیه دستورالعملهای استاندارد جهت نقاط مختلف فرآیند تولید و... می باشد . در این راستا شرکت فنی و مهندسی ویستا آماده ارائه خدمات فوق به صنعتگران محترم می باشد .امکان واردات کلیه خطوط تولید مورد نیاز طرح

تهیه طرح های تو جیهی و ارائه دانش فنی جهت پروژه های صنعتی

تهیه طرح های تو جیهی و ارائه دانش فنی جهت پروژه های صنعتی .
شرکت فنی مهندسی ویستا با همکاری اساتید مجرب دانشگاه و مهندسین خبره و متخصص در زمینه فرآیندهای تولید و اقتصاد
مهندسی و نرم افزار های پیشرفته آمادگی تدوین طرحهای توجیهی و ارائه دانش فنی جهت تولید انواع قطعات فلزی ، سرامیکی و پلیمری را دارا می باشد .

ارائه خدمات فنی و مهندسی جهت نگهداری ، تعمیر و نوسازی خطوط تولید

بی تردید نگهداری و تعمیر به موقع خطوط تولید یکی از ارکان اصلی حفظ سرمایه های ثابت یک واحد صنعتی به حساب میآید
که علاوه بر این تضمین کننده کیفیت محصول تولیدی نیز می باشد .
از طرف دیگر با توجه به پیشرفت سریع خطوط تولید و ارائه خطوطی با بهره وری اقتصادی و انرژی بیشتر وتولید باکیفیت بالاتر ، نوسازی و ارتقا خطوط تولید صنایع نیز رکن اصلی دیگری در اقتصاد مهندسی می باشد .
در این راستا شرکت فنی ومهندسی ویستا توانایی ارائه خدمات نگهداری ، تعمیر جهت انجام به موقع آنها و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و همچنین ارتقاء خطوط تولید توسط تدوین دانش فنی نوین و بررسی ، انتخاب و انتقال تکنولوژی های پیشرفته از خارج از کشور را دارد.
امکان واردات کلیه خطوط تولید مورد نیاز طرح