1 2 3
خصوصیات کد محصول
این محصول از پودر لاستیک بازیافتی و در گریدهای 35 ، 40 و 45 تهیه شده و با توجه به سفارش مشتری با خصوصیات فیزیکی مکانیکی مختلف قابل تولید می باشد. VISTAREC-NR
این محصول از پودر تیوب فرسوده و با گریدهای 50، 60 و 70 تهیه شده و با توجه به سفارش مشتری با خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مختلف قابل تولید می باشد. VISTAREC-BU
60*60*3 cm³ نحوه بسته بندی: صفحات به ابعاد
ریکلیم رابر, ریکلیم رابر چیست,تولید کائوچو احیاء شده,فروش ریکلیم رابر